America: Partidele Politice

În Constitutia Statelor Unite nu se face nici o referire la partidele politice, acestea se află la baza functionării sistemului politic american . Astfel, atât Congresul, cât si Presedintele exprimă girul acordat de alegători candidatilor propusi de partidele politice principale: Partidul Republican si Partidul Democrat. Pozitia predominantă a acestor două partide în viata politică, echilibrul de forte stabilit între ele, îndeosebi, în ceea ce priveste baza lor socială, sunt factori determinanti ai sistemului bipartidismului american.

Originile acestui sistem în Statele Unite ale Americii trebuie căutate în conflictul existent între partizanii federalismului si adversarii acestuia. Astfel, Thomas Jefferson a adunat în jurul său, adversarii Uniunii si a creat, în anul 1791, Partidul Republican Democrat – strămosul actualului Partid Democrat, care avea ca obiectiv al luptei politice sustinerea autonomiei statelor membre ale federatiei si limitarea autoritătii acesteia. Mai târziu, în 1854, sub impulsul decisiv al lui Abraham Lincoln, se formează Partidul Republican, formatiune politică cu un program politic antisclavagist, care milita, totodată, pentru întărirea autoritătii centrale.

In prezent, aspect remarcat de analistii americani, ca si de cei străini, cele două partide politice nu se înfruntă pe motive politice sau ideologice, ci în domenii economice si sociale de interes national sau local. In procesul de cucerire si exercitare a puterii (evident, cu metode si instrumente specifice formatiunilor politice) partidele politice americane îndeplinesc trei functii principale:

1. Functia electorală. Această functie constă în formularea unor programe sau platforme electorale, propunerea de candidati, organizarea si conducerea campaniilor electorale, atragerea si mobilizarea suporterilor, supravegherea alegerilor, analiza rezultatelor.
2. Functia de conducere/opozitie. Este o functie rezultată din îmbinarea a două funcŃii diferite, opuse chiar, exercitate de partidul de guvernământ si, respectiv, de partidul sau partidele de opozitie. Cele două functii au comun doar faptul că se exercită în acelasi timp si că fiecare partid se străduieste să-i conteste celuilalt, prin confruntare politică deschisă, programul, metodele, obiectivele politice, liderii etc.
Potrivit acestei functii, partidul de guvernământ îsi propune obiectivarea programului său de guvernare în norme juridice sau decizii politice si asigurarea realizării acestora. Partidul de opozitie are la dispozitie instrumente si forme ale activitătii parlamentare eficiente (opozitia parlamentară) pentru a se opune initiativelor legislative ale guvernului aflat la putere si, totodată, pentru a face, prin grupul său parlamentar, propuneri legislative în concordantă cu programul său politic. De asemenea, partidul de opozitie beneficiază de toate celelalte forme ale luptei politice din opozitie: presă, campanii si adunări publice etc.
3. Functia de selectare si îmbinare a intereselor unei colectivităti cât mai largi, a valorilor nationale si forjarea lor într-o fortă politică coerentă si unitară, capabilă să domine sau să determine fizionomia institutiilor de guvernare si activitatea de guvernare însăsi.
Între cele trei functii majore ale partidelor politice din Statele Unite ale Americii - în general, comune tuturor partidelor politice - nu se poate face o departajare netă, putând fi exercitate, practic, concomitent.

În afară de cele două partide politice principale (le-am putea numi partide istorice), în Statele Unite ale Americii mai există Partidul Independent American, Partidul Comunist, Partidul Socialist al Muncii, Partidul Socialist, s.a., precum si alte formatiuni politice minore, practic, fără nici o aderentă electorală.

Partidele politice din Statele Unite ale Americii par să contrazică asertiunea că, nu poate exista un partid politic fără o anumită ideologie. Si, totusi, asa este!

Referitor la organizarea internă a partidelor, aceasta este în general flexibilă, structurile ierarhizate (organizatii, comitete) fiind vizibile îndeosebi la nivel local. De altfel, viaŃa partidelor se desfăsoară la nivel ierarhic de bază, vârfurile ierarhice acŃionând aproape exclusiv în campaniile electorale. De fapt, principala functie a partidelor politice americane este functia electorală. Vom întelege mai bine importanta covârsitoare a acestei functii, ca si rolul partidelor politice ca „masini electorale" dacă inventariem toate mandatele elective existente pe întreaga cuprindere a federatiei: peste 1.000.000.000 - de la serifi, primari, congresmeni locali, până la congresmeni federali si Presedinte - si avem în vedere, totodată, mandatul scurt al celor mai multe dintre functiile mentionate.

0 comentarii: